Hume Stone Side Table

Uniquely carved from a stone block and straddling the line between sculpture and functional design, the Hume Stone Side Table can be used as either a cocktail table or casual single-seating option. Each piece is hand-carved from natural stone and is available in either Travertine, Nero Marquina, Big Flower, Grey Rainbow, or Russet stone.

1

Có sẵn hoặc Đặt hàng2 lựa chọn

Bạn chưa chọn

Đặt hàng: Giao hàng trong 5-6 tuần

Có sẵn trong kho : Giao hàng ngay

2

Vật liệu

Để kiểm tra những màu sắc trong kho, gửi cho chúng tôi một tin nhắn.

Để chọn màu ưa thích, bấm vào nút CHỌN MÀU bên dưới.
Sau đó, bạn thêm màu ưa thích của mình vào giỏ hàng, cùng với sản phẩm bạn muốn mua.

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Efficient, convenient, and seamless delivery

Learn More

We offer 1-year warranty coverage on our products

Learn More

No-hassle returns accepted within 7 days of delivery

Learn More