Ichimatsu Cushion Hiru

Thiết kế bởi Kenzo Takada
Đệm hình chữ nhật bằng vải UROKO 156, với sọc vải ICHIMATSU 156 được áp dụng ở trung tâm.
Có thể tháo rời nắp.

Kích thước: W. 45 x H. 20 cm

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Efficient, convenient, and seamless delivery

Learn More

We offer 1-year warranty coverage on our products

Learn More

No-hassle returns accepted within 7 days of delivery

Learn More