Mugara Cushion

Thiết kế bởi Kenzo Takada
Đệm vuông bằng nhung dây MUGARA trơn 64.
Cũng có sẵn trong một màu sắc khác.

Kích thước: W. 40 x H. 40 cm

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Efficient, convenient, and seamless delivery

Learn More

We offer 1-year warranty coverage on our products

Learn More

No-hassle returns accepted within 7 days of delivery

Learn More