Mugara Cushion

Vải bọc được thiết kế bởi Kenzo Takada
Đệm hình chữ nhật bao gồm ba miếng vải Jacquard, UROKO 150, KAME 150 và nhung MUGARA 64 được phân tách bằng 2 sọc. Có thể tháo rời nắp.
Kích thước: W. 70 x H. 50 cm

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Efficient, convenient, and seamless delivery

Learn More

We offer 1-year warranty coverage on our products

Learn More

No-hassle returns accepted within 7 days of delivery

Learn More