Tiger Mountain

Tiger Mountain một loại vải nhung jacquard có cá tính mạnh mẽ và khả năng biểu đạt, ban đầu được lấy cảm hứng từ thảm Tây Tạng nhưng mở ra cho những cách diễn giải cá nhân. Một loại vải đa năng thích hợp cho các ứng dụng làm rèm hoặc chỗ ngồi.

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Nếu bạn có bất kỳ một thắc mắc? Chúng tôi giải đáp ngay

Efficient, convenient, and seamless delivery

Learn More

We offer 1-year warranty coverage on our products

Learn More

No-hassle returns accepted within 7 days of delivery

Learn More