Hiển thị tất cả 59 kết quả

RUGS gồm bộ sưu tập các mẫu thảm có thiết kế nổi tiếng, áp dụng kỹ thuật hiện đại vào những làng nghề truyền thống dệt thảm lâu đời trên thế giới hiện nay như ở Ma-rốc. Tạo ra những tấm thảm thiết kế đặc sắc cho mọi không gian.

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Avant Shaped Rug

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Cascadia Rug A

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Cascadia Rug B

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Illume Rug

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Staccato Rug A

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Staccato Rug B

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Tableau Rug A

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Tableau Rug B

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Tableau Rug C

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Tetras Rug

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Wake Rug

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Wavelength Rug A

KELLY WEARSTLER RUGS COLLECTION

Wavelength Rug B